Art. 3. - Francja-Polska. Konwencja w przedmiocie emigracji i imigracji. Paryż.1919.09.03. - Dz.U.1920.41.246 - OpenLEX

Art. 3. - Francja-Polska. Konwencja w przedmiocie emigracji i imigracji. Paryż.1919.09.03.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.41.246

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 lutego 1949 r.
Artykuł  III. 1

Robotnicy korzystać będą z opieki przyznawanej pracownikom przez ustawodawstwo wewnętrzne Wysokich układających się Stron, jakoteż z opieki którąby zapewnić im mogły oba państwa w drodze układów specjalnych, zawartych bądź między niemi, bądź z innemi państwami.

1 Art. III zmieniony przez art. 34 Konwencji Generalnej o zabezpieczeniu społecznym (Dz.U.49.24.158) z dniem 3 lutego 1949 r.