§ 8. - Ewidencja podatkowa nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.107.1138

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2004 r.
§  8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.