Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.667

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2016 r.
§  6. Ewidencja jest przechowywana w siedzibie armatora przez okres 3 lat od dnia zakończenia określonej podróży morskiej.