Art. 23. - [Obowiązek dołączenia zaświadczenia do wniosku o rejestrację europejskiej fundacji politycznej lub do wniosku o aktualizację wpisu] - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.
Art.  23.  [Obowiązek dołączenia zaświadczenia do wniosku o rejestrację europejskiej fundacji politycznej lub do wniosku o aktualizację wpisu]
1. 
Do wniosku o rejestrację europejskiej fundacji politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej składanego w Urzędzie wnioskodawca dołącza zaświadczenie.
2. 
Zaświadczenie dołącza się również do wniosku o aktualizację wpisu europejskiej fundacji politycznej do rejestru związaną ze zmianą jej statutu.