Art. 18. - [Przekształcenie stowarzyszenia w europejską fundację polityczną] - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.
Art.  18.  [Przekształcenie stowarzyszenia w europejską fundację polityczną]
1. 
Stowarzyszenie, które nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, może zostać przekształcone w europejską fundację polityczną posiadającą siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej po spełnieniu wymogów określonych w rozporządzeniu 1141/2014 oraz w ustawie (przekształcenie stowarzyszenia w europejską fundację polityczną).
2. 
Do przekształcenia stowarzyszenia w europejską fundację polityczną wymaga się:
1)
sporządzenia planu przekształcenia wraz z załącznikami;
2)
powzięcia uchwały o przekształceniu stowarzyszenia w europejską fundację polityczną;
3)
rejestracji europejskiej fundacji politycznej w rejestrze;
4)
wykreślenia stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.