Art. 3. - Estonia-Polska. Protokół taryfowy. Warszawa.1938.02.19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.21.175

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1938 r.
Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie pięciu dni od dnia ogłoszenia.