§ 1. - Emisja II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej. - Dz.U.1936.42.310 - OpenLEX

§ 1. - Emisja II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.42.310

Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1936 r.
§  1.
Na cele przewidziane w ustawie z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) oraz w art. 1 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o wynagrodzeniu za nieruchomości ziemskie, przejęte na własność Państwa z mocy ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 277) i w art. 99 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr. 5, poz. 59) wypuszcza się z dniem 1 czerwca 1936 r. II serję 3% państwowej renty ziemskiej w złotych w złocie na sumę 75.000.000 złotych w złocie.