Art. 6. - Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych. - Dz.U.1947.21.84 - OpenLEX

Art. 6. - Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.21.84

Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 1958 r.
Art.  6.
1.
Egzekucja w trybie administracyjnym jest dopuszczalna:
a)
z ruchomości,
b)
z wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych,
c)
z pożytków i dochodów z nieruchomości przez zarząd przymusowy,
d)
z przedsiębiorstw przez zajęcie, zarząd przymusowy i wydzierżawienie przedsiębiorstwa.
2.
Egzekucja:
a) 2
z nieruchomości,
b)
z własności górniczej i prawa wydobywania żywic ziemnych,
c)
z kolei żelaznych,
d)
z handlowych statków morskich i statków żeglugi śródlądowej -

dopuszczalna jest tylko w drodze sądowej.

3.
Egzekucja sądowa może być wszczęta tylko wówczas, gdy środki egzekucyjne przeprowadzone w trybie administracyjnym okazały się niedostateczne.
2 Art. 6 ust. 2 lit. a) zmieniona przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lutego 1958 r. (Dz.U.58.11.38) zmieniającej nin. dekret z dniem 8 marca 1958 r.