[Przedmiot ustawy] - Art. 1. - Efektywność energetyczna. - Dz.U.2021.2166 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot ustawy] - Efektywność energetyczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  1.  [Przedmiot ustawy]

Ustawa określa:

1)
(uchylony);
2)
zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;
3)
zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii;
4)
zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa;
5) 2
 zasady prowadzenia centralnego rejestru oszczędności energii finalnej.
2 Art. 1 pkt 5 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.868) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.