Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.94.624

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lutego 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 2 października 1920 r.
Ministrów Spraw Wojskowych, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie dziennego wynagrodzenia lekarzy, lekarek, rygorozantów i rygorozantek medycyny, studentów, studentek medycyny, tudzież osób, posiadających wyszkolenie sanitarne-powołanych do osobistych świadczeń wojennych. (Uzupełnienie rozporządzenia, ogłoszonego w Dz. Ust. 1920 r. № 17, poz. 87).

Na podstawie art. 12 ustawy o osobistych świadczeniach wojennych (Dz. Ust. z r. 1919 № 67 poz. 401) zarządza się, co następuje:
§  1. Normy wynagrodzenia, ustalone w § 1 rozporządzenia Ministrów Spraw Wojskowych, Skarbu, oraz Pracy i Opieki Społecznej, ogłoszonego w Dz. Ust. 1920 r. № 17 poz. 87, mają zastosowanie tylko przy wypłacie wynagrodzenia za czasokresy, odpowiadające pełnym miesiącom.
§  2. O ile osoby, objęte powyższem rozporządzeniem, czynności służbowe pełnią w okresie krótszym, niż jeden miesiąc, lub przez pewną ilość dni ponad pełny miesiąc, wynagrodzenie ich za te czasokresy normują się w sposób następujący.

Osoby, odpowiadające warunkom określonym w § 1, poz. 1 a) powołanego wyżej rozporządzenia, otrzymują mk. 78

§ 1poz.1 b)"92
""1 c)"105
""2"72

za każdy dzień służby,

§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z mocą wsteczną od 25 lutego 1920 r.