Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie sokólskim w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.102.914

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 grudnia 1928 roku
o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie sokólskim w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie dyzlokacji sądów (Dz. P. P. P. Nr. 14, poz. 170) zarządzam co następuje:
Znosi się sądy pokoju I i II okręgu w Sokółce.
Tworzy się "Sąd Pokoju w Sokółce", obejmujący cały obszar powiatu sokólskiego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1928 r.