§ 3. - Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie rypińskim w okręgu sądu okręgowego w Płocku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.69.634

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1928 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 lipca 1928 r.