Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie rypińskim w okręgu sądu okręgowego w Płocku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.69.634

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 czerwca 1928 r.
o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie rypińskim w okręgu sądu okręgowego w Płocku.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie dyzlokacji sądów (Dz. P. P. P. Nr. 14, poz. 170) zarządzam co następuje:
Znosi się sądy pokoju I i II okręgu w Rypinie.
Tworzy się "Sąd Pokoju w Rypinie", obejmujący wszystkie miasta i gminy powiatu rypińskiego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 lipca 1928 r.