Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie ostrowskim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.8.59

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 stycznia 1926 r.
o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie ostrowskim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.

Na mocy art. 3 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o dyzlokacji sądów (Dz. P. P. P. № 14 poz. 170) zarządza się co następuje:
Wyłącza się z okręgu sądu pokoju II okręgu w Ostrowie gminę Zaręby Kościelne i włącza się ją do okręgu sądu pokoju w Czyżewie.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 marca 1926 r.