§ 3. - Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie iłżeckim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.96.859

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1928 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1928 roku.