Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie iłżeckim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.96.859

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 listopada 1928 r.
o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie iłżeckim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie dyzlokacji sądów (Dz. P. P. P. Nr. 14 poz. 170) zarządzam co następuje:
Znosi się sąd pokoju w Siennie.
Włącza się do okręgu sądu pokoju w Iłży gminy: Łaziska, Pętkowice, Rzeczniów, Sienno i Wierzchowiska.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1928 roku.