§ 1. - Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie iłżeckim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.96.859

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1928 r.
§  1.
Znosi się sąd pokoju w Siennie.