Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie grójeckim w okręgu sądu okręgowego w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.102.910

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 grudnia 1928 roku
o dyslokacji sądów pokoju w powiecie grójeckim w okręgu sądu okręgowego w Warszawie.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie dyzlokacji sądów (Dz. P. P. P. Nr. 14, poz. 170) zarządzam co następuje:
Znosi się sąd pokoju w Warce.
Włącza się do okręgu sądu pokoju w Grójcu miasto Warkę tudzież gminy: Drwalew, Konary, Lechanice i Nową Wieś.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1928 r.