Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.5.35

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 14 stycznia 1920 r.
w przedmiocie dopłaty do ceł (agia).

Na zasadzie art. 14 rozporządzenia Ministerstwa Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 4 listopada 1919 o taryfie celnej zarządza się:
Wysokość dopłaty (agia) ustanowionej w § 16 przepisu wykonawczego do rozporządzenia o taryfie celnej w wysokości 200%, wynosi począwszy od dnia 20 lutego 1920 r. aż do dalszego rozporządzenia 900%.