§ 1. - Dokumenty załączane do zawiadomień o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji w podmiocie podlegającym ochronie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.324

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2016 r.
§  1.
Rozporządzenie określa dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji w podmiocie podlegającym ochronie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji, zwanej dalej "ustawą".