§ 2. - Dodatki funkcyjne pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.34.264

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.
§  2.
1.
Dodatek funkcyjny otrzymują:
1) Administracyjna służba pocztowo-telekomunikacyjna:
Stanowiskostawka
Dyrektor Okręgowy 1
Dyrektor Centrali Zaopatrzenia 1
Dyrektor Izby Kontroli Rachunkowej 1
Dyrektor Zakładu Techniki Pocztowej 1
Wicedyrektor Okręgowy i jednostki centralnej 2
Szef Działu 3
Kierownik samodzielnej sekcji 4
Kierownik sekcji 5
Inspektor 5
2) Wykonawcza służba pocztowo-telekomunikacyjna:
Stanowiskostawka
Dyrektor Urzędu Pozaklasowego 6
Naczelnik Urzędu I klasy 7
Zastępca Dyrektora Urzędu Pozaklasowego 7
Naczelnik Okręgowej Składnicy Materiałów Pocztowych 8
Naczelnik Okręgowej Składnicy Materiałów Teletechnicznych 8
Naczelnik Urzędu II klasy 8
Kierownik Oddziału Urzędu Pozaklasowego 8
Naczelnik Urzędu III klasy 9
Zastępca Naczelnika Urzędu I klasy 9
Naczelnik Urzędu IV klasy 10
Kierownik Oddziału Urzędu I klasy 10
Naczelnik Urzędu V klasy 11
Kierownik Agencji Pocztowo-Telekomunikacyjnej 12
3) Służba w Straży Pocztowej:
Stanowiskostawka
Starszy Instruktor Straży Pocztowej 8
Instruktor Straży Pocztowej 9
Drużynowy Straży Pocztowej 10
2.
Pracownikom, kierującym rejonem lub obwodem i otrzymującym dodatek funkcyjny według stawek 6 do 10, podwyższa się przysługującą im stawkę dodatku funkcyjnego o 63,00 zł.
3.
Pracownikom kontroli wewnętrznej, powołanym zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Poczt i Telegrafów oraz urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach podległych i zatrudnionym bezpośrednio przy czynnościach kontrolnych podwyższa się od dnia 1 maja 1951 r. stawki przysługującego im dodatku funkcyjnego o następujące kwoty:

stawkę 1 dodatku funkcyjnego określoną w § 1 o 63,00 zł,

stawkę 2 dodatku funkcyjnego określoną w § 1 o 126,00 zł,

stawkę 3 dodatku funkcyjnego określoną w § 1 o 157,50 zł,

stawkę 4 dodatku funkcyjnego określoną w § 1 o 110,30 zł,

stawkę 5 dodatku funkcyjnego określoną w § 1 o 78,80 zł.