§ 3. - Dodatki drożyźniane do rent ubezpieczenia inwalidów, z powodu starości i dla rodzin po ubezpieczonych, zapewnionych obowiązującą w b. dzielnicy pruskiej ordynacją ubezpieczeniową Rzeszy Niemieckiej z dnia 19 lipca 1911 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.32.323

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1924 r.
§  3.
Wysokość udziału Państwa ustala się przy rozrachunku na podstawie §§ 1404 i 1403 ordynacji ubezpieczeniowej Rzeszy Niemieckiej, obowiązującej w b. dzielnicy pruskiej, w cen sposób we frankach złotych, że sumę; kwot wyrażonych w markach polskich w § 2 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1923 r. (Dz. U. R. R № 121 poz. 976) dzieli się przez przeciętny kurs franka złotego za miesiąc, w którym wypłata świadczenia nastąpiła.