§ 2. - Dodatki drożyźniane do rent ubezpieczenia inwalidów, z powodu starości i dla rodzin po ubezpieczonych, zapewnionych obowiązującą w b. dzielnicy pruskiej ordynacją ubezpieczeniową Rzeszy Niemieckiej z dnia 19 lipca 1911 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.32.323

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1924 r.
§  2.
Zlecenia wypłaty dla urzędów pocztowych wystawiane będą we frankach złotych, wypłata zaś świadczeń dokonywana będzie w markach polskich podług kursu franka złotego obowiązującego w dniu dziesiątym miesiąca poprzedzającego miesiąc płatności renty w myśl art. 3 ustawy z dn. 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucie państwowe i samorządowe (Dz. U. R. P. № 127 poz. 1044),