§ 6. - Dodatek kontrolerski dla oficerów Głównej Kontroli Wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.42.304

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1948 r.
§  6.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 1948 r.