§ 4. - Dodatek kontrolerski dla oficerów Głównej Kontroli Wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.42.304

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1948 r.
§  4.
Oficerowie pozostający w dyspozycji Departamentu Personalnego Ministerstwa Obrony Narodowej zatrzymują prawo do dodatku kontrolerskiego przez okres jednego miesiąca, licząc od dnia 1-go następnego miesiąca po skierowaniu do dyspozycji.