[Właściwość i skład sądu] - Art. 3. - Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. - Dz.U.2020.446 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Właściwość i skład sądu] - Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.446 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2020 r.
Art.  3.  [Właściwość i skład sądu]
1. 
Postępowanie grupowe należy do właściwości sądu okręgowego.
2. 
Sąd rozpoznaje sprawę w składzie trzech sędziów zawodowych.