§ 2. - Djety sędziów przysięgłych i mężów zaufania w b. zaborze austrjackim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.11.99

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 1924 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje w okręgach Sądów Apelacyjnych we Lwowie, Krakowie, oraz w okręgu Sądu Okręgowego w Cieszynie i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1923 r. o djetach sędziów przysięgłych i mężów zaufania w b. zaborze austrjackim (Dz. U. R. P. № 31, poz. 198).