§ 3. - Diety i koszty przejazdu ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.98.869

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1932 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.