§ 2. - Dieta dla członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Dz.U.2016.978 - OpenLEX

§ 2. - Dieta dla członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.978

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2016 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.