Art. 5. - Decyzja Rady Ligi Narodów, dotycząca uregulowania ubezpieczeń społecznych na terytorjach odstąpionych bezpośrednio Polsce przez Niemcy na mocy Traktatu Pokoju między Państwami Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi a Niemcami, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.68.527

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 1929 r.
Artykuł  5.

Postanowienia artykułów poprzednich nie dotyczą kwestji przelewu rezerw kas górniczych, która jest przedmiotem rokowań bezpośrednich między Niemcami a Polską. Droga rekursu do Komisji ukonstytuowanej na mocy art. 312-go Traktatu Wersalskiego pozostaje jednak możliwa.