Art. 4. - Decyzja Rady Ligi Narodów, dotycząca uregulowania ubezpieczeń społecznych na terytorjach odstąpionych bezpośrednio Polsce przez Niemcy na mocy Traktatu Pokoju między Państwami Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi a Niemcami, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.68.527

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 1929 r.
Artykuł  4.

Niemcy zostaną zwolnione ze swych zobowiązań przez przelanie pierwszej raty rocznej w sumie sześciu miljonów marek w złocie (6.000.000 marek w złocie) w dniu 1 lutego 1925 r. i pięciu rat rocznych po cztery miljony sześćset dziewiętnaście tysięcy marek w złocie (4.619.000 marek w złocie) płatnych w dniu 1 lutego lat 1926 do 1930 włącznie. Jednakże Niemcy będą miały możność amortyzować w krótszym terminie dług wskazany w art. 3 obliczając spłaty roczne według stopy procentowej 5% rocznie.