Art. 2. - Decyzja Rady Ligi Narodów, dotycząca uregulowania ubezpieczeń społecznych na terytorjach odstąpionych bezpośrednio Polsce przez Niemcy na mocy Traktatu Pokoju między Państwami Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi a Niemcami, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.68.527

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 1929 r.
Artykuł  2. 3

Własność wszystkich ruchomości, posiadanych na Polskim Górnym Śląsku przez jakąkolwiek instytucję ubezpieczeń społecznych, wymienionych w artykule pierwszym, przechodzi na Polskę.

3 Art. 2 zmieniony przez pkt 3 obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 listopada 1929 r. w sprawie sprostowania oświadczenia rządowego (Dz.U.29.86.654) z dniem 18 grudnia 1929 r.