Data wejścia w życie Polsko-Francuskiej Konwencji Handlowej z dnia 6 lutego 1922 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.50.443

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 1922 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 czerwca 1922 r.
w przedmiocie daty wejścia w życia Polsko-Francuskiej Konwencii Handlowej z dnia 6 lutego 1922 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że notyfikacja o zatwierdzeniu przez Sejm Rzeczypospolitej Polsko-Francuskiej Konwencji Handlowej, podpisanej w Paryżu dnia 6 lutego 1922 roku (Dz. U. R. P. № 50 poz. 442), została złożona Rządowi Francuskiemu dnia 12 czerwca 1922 roku. Ponieważ, na podstawie artykułu 20 ust. 1 tejże Konwencji, uzyskuje ona moc obowiązującą w ośm dni po złożeniu po-mienionej notyfikacji, przeto za datą uprawomocnienia się jej uważać należy dzień 20 czerwca 1922 roku.