Art. 3. - Dania-Polska. Umowa w sprawie projektu Baltic Pipe. Katowice.2018.12.11. - Dz.U.2019.1263 - OpenLEX

Art. 3. - Dania-Polska. Umowa w sprawie projektu Baltic Pipe. Katowice.2018.12.11.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1263

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2019 r.
Artykuł  3

Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze dyplomatycznej, poprzez negocjacje pomiędzy organami wyznaczonymi przez Strony.