Art. 9. - Dalsze zjednoczenie ziem odzyskanych z Rzecząpospolitą Polską.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.22.136

Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 1939 r.
Art.  9.
(1)
Na ziemie odzyskane, włączone do województw krakowskiego i lwowskiego, rozciąga się moc obowiązującą:
1)
aktów ustawodawczych, normujących ustrój, finanse, gospodarkę, uposażenia członków zarządu i pracowników związków samorządu terytorialnego i związków międzykomunalnych oraz nadzór i kontrolę nad tymi związkami;
2)
aktów ustawodawczych, upoważniających do zmian podziału administracyjnego Państwa.
(2)
Przepisy, dotyczące samoistnych danin komunalnych, wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 1939 r. Przepisy, dotyczące udziałów związków samorządowych w daninach państwowych i dodatków komunalnych do tych danin, wejdą w życie równocześnie z przepisami o odpowiednich daninach państwowych.