Zmiana granic gmin wiejskich w powiecie nowotarskim, województwie krakowskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.57.375

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 17 czerwca 1939 r.
o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie nowotarskim, województwie krakowskim.

Na podstawie art. 1 i 4 ustawy z dnia I 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austriackiego (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 770) oraz art. 9 ust. (1) pkt 2 ustawy z dnia 15 marca 1939 r. o dalszym zjednoczeniu ziem odzyskanych z Rzecząpospolitą Polską (Dz. U. R. P. Nr 22, poz. 136) zarządzam co następuje:
Obszar Jaworzyny Spiskiej włącza się do gminy wiejskiej Bukowina Tatrzańska, obszar Leśnicy w Pieninach włącza się do gminy wiejskiej Szczawnica Wyżną, obszar Suchej Góry i Głodówki na Orawie włącza się gminy wiejskiej Chochołów.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.