Art. 6. - Dalsze zjednoczenie ziem odzyskanych z Rzecząpospolitą Polską.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.22.136

Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 1939 r.
Art.  6.
(1)
Termin 1 października 1938 r., przewidziany w art. 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego (Dz. U. R. P. Nr 90, poz. 614) oraz w art. 3 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego (Dz. U. R. P. Nr 90, poz. 615), zastępuje się w stosunku do pozostałych ziem odzyskanych terminem 1 grudnia 1938 r.
(2)
Termin 1 stycznia 1939 r., przewidziany w art. 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o bilansowaniu w złotych na obszarze odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego (Dz. U. R. P. Nr 90, poz. 618), zastępuje się w stosunku do pozostałych ziem odzyskanych terminem 1 kwietnia 1939 r.
(3)
Termin 1 października 1938 r., przewidziany w art. 1 i 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o spółkach akcyjnych, spółkach komandytowo-akcyjnych oraz spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego (Dz. U. R. P. Nr 90, poz. 619), zastępuje się w stosunku do pozostałych ziem odzyskanych terminem 1 grudnia 1938 r.
(4)
Termin trzech miesięcy, przewidziany w art. 3 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o nadzorze nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczymi na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego (Dz. U. R. P. Nr 90, poz. 620), liczy się dla pozostałych ziem odzyskanych od dnia wejścia w życie ustawy niniejszej.