Art. 2. - Dalsze zjednoczenie ziem odzyskanych z Rzecząpospolitą Polską.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.22.136

Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 1939 r.
Art.  2.
(1)
Stan prawny, wprowadzony dotychczasowymi przepisami polskimi, na ziemiach włączonych dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 listopada 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 87, poz. 585) do województw krakowskiego i lwowskiego, obowiązuje również na ziemiach odzyskanych na Orawie i nad rzeką Cygielką.
(2)
Ziemie odzyskane na Orawie i nad rzeką Cygielką włącza się do województwa krakowskiego.
(3)
Właściwość miejscową sądów grodzkich dla tych ziem określi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.