§ 1. - Dalsze przedłużenie mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 20 września 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie masła.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.62.496

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1930 r.
§  1.
Moc obowiązująca rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 września 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie masła (Dz. U. R. P. Nr. 71, poz. 539), zmienionego rozporządzeniami tychże Ministrów z dnia 23 października 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 564) oraz z dnia 20 maja 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 364), przedłuża się do dnia 31 grudnia 1930 r. włącznie.