§ 6. - Czyszczenie kominów oraz przewodów dymowych i spalinowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.36.252

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1952 r.
§  6.
Zabrania się przyłączania pieców wszelkiego rodzaju do przewodów niedymowych bez uzyskania uprzedniej zgody właściwej władzy budowlanej.