Art. 5. - Częściowa zmiana prawa o sądach pracy. - Dz.U.1947.61.339 - OpenLEX

Art. 5. - Częściowa zmiana prawa o sądach pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.61.339

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 1947 r.
Art.  5.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.