Art. 9. - Czechosłowacja-Polska. Umowa o wzajemnej komunikacji kolejowej. Praga.1958.01.31.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.53.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1958 r.
Artykuł  9.

Pracownicy wykonujący czynności służbowe na terytorium drugiej Umawiającej się Strony mają prawo do noszenia na jej terytorium w czasie służby i poza służbą swego munduru lub odznak służbowych. Pracownicy ci są również uprawnieni do noszenia broni służbowej, o ile to przewidują ich przepisy służbowe.