Art. 8. - Czechosłowacja-Polska. Umowa o wzajemnej komunikacji kolejowej. Praga.1958.01.31.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.53.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1958 r.
Artykuł  8.
1.
Pracownicy jednej Umawiającej się Strony, wykonujący czynności służbowe na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, podlegają ubezpieczeniom społecznym według prawa swego Państwa. Dla tych ubezpieczeń społecznych są właściwe instytucje ubezpieczeń, sądy i urzędy tego Państwa.
2.
W razie nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku pracownika, wykonującego czynności służbowe na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, pierwszej pomocy lekarskiej temu pracownikowi udziela bezpłatnie Strona, na terytorium której zaistniał taki przypadek.