Art. 6. - Czechosłowacja-Polska. Konwencja o małym ruchu granicznym. Praga.1959.07.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.27.153

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lutego 1996 r.
Artykuł  6. 
1.
Przepustki jednorazowe mogą być wystawiane ze względów rodzinnych lub innych ważnych powodów.
2.
Przepustki jednorazowe wystawiane są z ważnością do 14 dni i uprawniają do pobytu w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony w ciągu 3 dni, nie licząc dni przekroczenia granicy państwowej.