§ 6. - Czasy ochronne dla zwierzyny łownej. - Dz.U.1958.43.213 - OpenLEX

§ 6. - Czasy ochronne dla zwierzyny łownej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.43.213

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1958 r.
§  6.
Traci moc rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 maja 1957 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierzyny łownej (Dz. U. Nr 36, poz. 155).