§ 3. - Czasy ochronne dla zwierzyny łownej. - Dz.U.1958.43.213 - OpenLEX

§ 3. - Czasy ochronne dla zwierzyny łownej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.43.213

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1958 r.
§  3.
Organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej właściwy do spraw leśnictwa, w porozumieniu z zarządem lasów państwowych oraz wojewódzką radą łowiecką, ustali obwody łowieckie, w których mają ostoje głuszce, cietrzewie i jarząbki. Wykazy tych obwodów należy ogłosić w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej.