§ 1. - Czasy ochronne dla zwierzyny łownej. - Dz.U.1958.43.213 - OpenLEX

§ 1. - Czasy ochronne dla zwierzyny łownej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.43.213

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1958 r.
§  1.
Czas ochronny dla zwierzyny łownej ustala się tak, że obejmuje on:
1)
dla jeleni-byków, łań i cieląt gatunku jeleń-sika (Cervus nippon) - cały rok;
2)
dla jeleni gatunku jeleń europejski (Cervus elaphus):
a)
dla jeleni-byków - okres od 11 października do 31 sierpnia,
b)
dla jeleni-łań i cieląt - cały rok,
c)
przy odstrzale hodowlanym:

jeleni-byków, łań i cieląt - okres od 11 lutego do 31 sierpnia;

3) a) dla danieli-byków, łań i cieląt - cały rok,

b)
przy odstrzale hodowlanym:

danieli-byków, łań i cieląt - okres od 11 lutego do 20 października;

4) a) dla sarn-kozłów - okres od 1 października do 31 lipca, dla sarn-kóz i koźląt - cały rok,

b)
przy odstrzale hodowlanym:

sarn-kozłów - okres od 21 października do 20 maja;

sarn-kóz i koźląt - okres od 11 lutego do 20 października;

5)
dla muflonów - cały rok;
6)
dla zajęcy szaraków - okres od 31 grudnia do 10 listopada;
7)
dla wiewiórek - cały rok;
8)
dla dzików:
a)
na gruntach rolnych i terenach leśnych o powierzchni do 200 ha włączonych do obwodów łowieckich - okres od 11 lutego do 10 maja;
b)
na pozostałych terenach obwodów łowieckich - okres od 11 lutego do 31 lipca;
9)
dla lisów - okres od 1 marca do 30 września, z tym że na terenach zaliczonych zarządzeniem Ministra Leśnictwa, wydanym na podstawie art. 1 ust. 5 dekretu o prawie łowieckim, do zwierzyńców otwartych przeznaczonych do hodowli bażantów, w ośrodkach hodowlanych przeznaczonych wyłącznie do odłowu zwierzyny drobnej oraz w obwodach z ostoją głuszca, cietrzewia i jarząbka czas ochronny nie obowiązuje;
10)
dla borsuków - okres od 1 stycznia do 31 sierpnia, z tym że na terenach zaliczonych zarządzeniem Ministra Leśnictwa, wydanym na podstawie art. 1 ust. 5 dekretu o prawie łowieckim, do zwierzyńców otwartych przeznaczonych wyłącznie do hodowli bażantów, w ośrodkach hodowlanych przeznaczonych wyłącznie do odłowu zwierzyny drobnej oraz w obwodach łowieckich z ostoją głuszca, cietrzewia i jarząbka czas ochronny nie obowiązuje;
11)
dla rysi - okres od 1 kwietnia do 31 października;
12)
dla wydr - cały rok;
13)
dla kun leśnych (tumaków) - okres od 1 marca do 30 września, z tym że na terenach zaliczonych zarządzeniem Ministra Leśnictwa, wydanym na podstawie art. 1 ust. 5 dekretu o prawie łowieckim, do zwierzyńców otwartych przeznaczonych do hodowli bażantów w ośrodkach hodowlanych przeznaczonych wyłącznie do odłowu zwierzyny drobnej oraz w obwodach łowieckich z ostoją głuszca, cietrzewia i jarząbka czas ochronny nie obowiązuje;
14)
dla szopów - cały rok;
15)
dla tchórzy - okres od 1 marca do 30 września, z tym że na terenach zaliczonych zarządzeniem Ministra Leśnictwa, wydanym na podstawie art. 1 ust. 5 dekretu o prawie łowieckim, do zwierzyńców otwartych przeznaczonych do hodowli bażantów, w ośrodkach hodowlanych przeznaczonych wyłącznie do odłowu zwierzyny drobnej oraz w obwodach łowieckich z ostoją głuszca, cietrzewia i jarząbka czas ochronny nie obowiązuje;
16)
dla dropi - cały rok;
17)
dla głuszców-kogutów - okres od 21 maja do 31 marca, głuszców-kur - cały rok;
18)
dla cietrzewi-kogutów - okres od 21 maja do 31 marca, cietrzewi-kur - cały rok;
19)
dla jarząbków - okres od 11 lutego do 20 sierpnia;
20)
dla bażantów-kogutów - okres od 1 marca do 30 września, bażantów-kur - cały rok;
21)
dla kuropatw - okres od 1 listopada do 20 września;
22)
dla przepiórek - okres od przylotu do 20 września;
23)
dla dubeltów, bekasów, bekasików i derkaczy - okres od przylotu do 31 lipca;
24)
dla słonek - okres od 1 czerwca do 31 lipca;
25)
dla batalionów - okres od 1 czerwca do 10 maja;
26)
dla dzikich gęsi:
a)
w województwach: białostockim, warszawskim, lubelskim i rzeszowskim - okres od 21 kwietnia do 31 lipca,
b)
w pozostałych województwach - okres od 11 kwietnia do 31 lipca;
27)
dla dzikich kaczek - okres od 1 grudnia do 31 lipca,
28)
dla łysek - okres od 1 grudnia do 31 lipca;
29)
dla czapli siwych - okres od 1 kwietnia do 30 czerwca;
30)
dla gołębi-grzywaczy - okres od przylotu do 20 sierpnia;
31)
dla kwiczołów i paszkotów - okres od 11 lutego do 31 października.