Czasowe ulgi taryfowe przy przewozie kolejami artykułów żywnościowych. - Dz.U.1922.15.138 - OpenLEX

Czasowe ulgi taryfowe przy przewozie kolejami artykułów żywnościowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.15.138

Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 6 marca 1922 r.
o czasowych ulgach taryfowych przy przewozie kolejami artykułów żywnościowych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tym czasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu Handlu, zarządza się co następuje:
Opłaty przewozowe, przewidziane w taryfie ogólnej na przewóz towarów zwłok i zwierząt z dnia 1 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 40, poz. 243) wraz z późniejszemi zmianami i uzupełnieniami, obniża się o 20% dla przesyłek zwyczajnych następujących artykułów żywnościowych: zboża w ziarnie, grochu i fasoli, ziemniaków, mąki i kasz, mleka, mięsa świeżego, smalcu, słoniny, sadła i łojów jadalnych, śledzi i kapusty kwaszonej.

Ulga powyższa nie stosuje się do przewozów idących zagranicę. W razie reekspedycji przesyłki ulgowej zagranicę, pobiera się dodatkowo rożnie przewoźnego od pierwotnej stacji nadania.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dn. 10 marca 1922 r. i ma moc obowiązującą z dnia 15 kwietnia 1922 r. włącznie.