§ 7. - Centralny rejestr form ochrony przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1080

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2012 r.
§  7.
Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez zamieszczenie ich na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.