§ 3. - Centralny rejestr form ochrony przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1080

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2012 r.
§  3.
1.
Rejestr zawiera również geometryczne granice formy ochrony przyrody, według modelu pojęciowego danych przestrzennych określającego strukturę oraz dokładność bazy geometrycznej formy ochrony przyrody.
2.
Model pojęciowy danych przestrzennych określający strukturę oraz dokładność bazy geometrycznej formy ochrony przyrody określa załącznik do rozporządzenia.